تصویر عنوان

خیریه نان

ما در تک نان اقدام به راه اندازی واحد خیریه نان کردیم . 
شما عزیزان میتوانید مبالغ خود را برای خیریه واریز نمایید و سپس مراحل ارسال و تحویل بسته خیریه شما به صورت تصویر برای شما ارسال می شود .

 

خیریه نان

"*" indicates required fields