تصویر عنوان

برلینر با مغز کرم کاستارد

ارزش غذایی

برلینر با مغز کرم کاستارد

۱۰۰ گرم

انرژی

70%

KCal 409

کربوهیدارت

40%

54/35GR

چربی

20%

18/4GR

پروتئین

10%

7/3GR

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه