تصویر عنوان

نان قندی تک نان با طعم وانیل

ارزش غذایی

نان قندی با طعم وانیل

۱۰۰ گرم

انرژی

70%

KCal 409

کربوهیدارت

40%

54/35GR

چربی

20%

18/4GR

پروتئین

10%

7/3GR

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه