تصویر عنوان

آرد سفید (قنادی) ۵۰۰ گرمی

ارزش غذایی

آرد سفید (قنادی)

مقدار در ۱۰۰ گرم

انرژی

63%

KCal 355

کربوهیدرات

45%

73/33GR

چربی

1%

1/10GR

پروتئین

15%

11/11GR

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه